SerbianEnglishGermanRussian
Header

Vi ste ovde: Početna / Reference / Mostovi / Drumski most preko Save, Sremska Rača

Drumski most preko Save, Sremska Rača, 2006.
Sremska Raca

Investitor:
Javno preduzeće Putevi Srbije, Beograd.
Generalni projektant:
Saobraćajni institut CIP d.o.o., Beograd.
Kooperant za konstrukciju mosta:
DEL ING d.o.o., Beograd,
(ex Delfin Inženjering d.o.o.).

OSNOVNI PODACI O MOSTU

Most se nalazi kod Sremske Rače, na stubovima susednog železničkog mosta izgrađenog 1936. Konstrukcija mosta je čelična, sistema kontinualne grede, sandučastog preseka i ortotropnom pločom. Rasponi: 125+150+125 m. Most je sa dve drumske saobraćajne trake, jednom pešačkom i jednom revizionom stazom. Širina mosta je 11,0 m. Most je izgrađen ali još nije pušten u saobraćaj zbog nezavršenih prilaza mostu.

Sremska Raca

Odgovorni projektanti
konstrukcije mosta:

Aleksandar Bojović, dipl.ing.građ.
Dimitrije Aleksić, dipl.ing.građ.
Projektant:
Boriša Kovač, dipl.ing,građ.

UGOVORNE OBAVEZE

Glavni projekt: Tehnički izveštaj, Proračun konstrukcije, Predmer radova, Predračun radova, Crteži konstrukcije – dispozicioni i karakterističnih delova konstrukcije;
Tenderski dokumenti: Tehničke specifikacije, Predmer radova, Crteži. Projekt konstrukcije mosta urađen je prema srpskim i nemačkim normama za drumske mostove, na srpskom jeziku.

Sremska Raca

Količine materijala za konstrukciju mosta:     Glavni projekt: 2006.
čelik nosećih konstrukcija: 2040 t   Izvođenje - Inter most d.o.o: 2007-2008.
         
      Most je pušten u saobraćaj: 2010-09-06