SerbianEnglishGermanRussian
Header

Vi ste ovde: Početna / Reference / Mostovi / Pešački most preko Kanala Budovar, Stari Banovci

Pešački most preko Kanala Budovar, Stari Banovci, 2001.
Stari Banovci

Investitor:
Društveni fond za građevinsko zemljište Opštine Stara Pazova
Projektant:
DEL ING d.o.o., Beograd,
(ex Delfin Inženjering d.o.o.)
Tehnička kontrola (revizija):
Centroprojekt d.o.o., Beograd

OSNOVNI PODACI O MOSTU

Most se nalazi u Starim Banovcima – gradiću udaljenom oko 20 km od Beograda.Izgradnjom mosta rešavao se problem prelaska pešaka preko Kanala Budovar. Pored uslova Projektnog zadatka veoma ograničavajući faktor su bila skromna finansijska sredstva Investitora. Zadatak je rešen lakom čeličnom konstrukcijom – rešetkastom, neuobičajene forme, a dovoljno krutom da zadovolji uslove upotrebljivosti pešačkog mosta. Raspon mosta je 30 m, širina 4,0 m, širina betonske kolovozne ploče 3,0 m.

Stari Banovci

Odgovorni projektant
konstrukcije mosta:

Aleksandar Bojović, dipl.ing.građ. Projektanti:
Dimitrije Aleksić, dipl.ing.građ.(čelična kon.)
Miloš Erić, dipl.ing.građ.
(fundiranje i stubovi)

UGOVORNE OBAVEZE

Glavni projekt: Tehnički izveštaj, Proračun konstrukcije, Predmer radova, Predračun radova, Crteži čelične konstrukcije mosta – dispozicioni i karakterističnih delova konstrukcije, Crteži armiranobetonskih konstrukcija fundiranja – izvođački.

Stari Banovci

Količina čelika S235: 17,5 t   Glavni projekt: 2001.
      Izvođenje - Montena d.o.o. Beograd: 2002.
      Svečano otvaranje: 2003.