SerbianEnglishGermanRussian
Header

Vi ste ovde: Početna / Reference / Mostovi / Drumski most preko Save na donjem špicu Ade Ciganlije, Beograd

Drumski most preko Save na donjem špicu Ade Ciganlije, Beograd, 2004.
Ada Ciganlija

Raspisivač konkursa:
Javno preduzeće Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju, Beograd.
Konkurs:
Međunarodni konkurs za Idejni projekt mosta preko reke Save na donjem špicu Ade Ciganlije, Studije opravdanosti, Procene uticaja na životnu sredinu i Strategije ugovaranja. Beograd, oktobar 2004.

OSNOVNI PODACI O MOSTU

Most se nalazi na lokaciji zahtevanoj Konkursom, između Brodogradilišta na levoj obali Save i Čukaričkog rukavca desno. Razmatrajući moguće sisteme konstrukcije, najracionalnije za dati zadatak i uslove Konkursa, izabran je sledeći koncept: most sa saobraćajem na jednom nivou, položaj stubova van vodenih površina, tri konstruktivne celine mosta prema uslovima terena i most sa minimalno potrebnom širinom od 37,80 m, bez izgubljenih površina uslovljenih konstrukcjom. Sistemi konstrukcije: 1) deo kod Brodogra-dilišta kontinualna greda 80+104+64 = 248 m, 2) centralni deo preko Save most sa kosim kablovima 2x56+348+2x56 = 572 m, 3) deo kod Čukaričkog rukavca kontinualna greda 104+54 = 158 m. Sve konstrukcije su spregnute, izabrane kao najracionalnije.

Most sa kosim kablovima je sa dva betonska pilona visine 65 m, (malo viših od pilona susednog železničkog mosta). Betonski piloni su eliptičnog sandučastog preseka, prohodni celom visinom. Gornje 2/3 visine obložene su nerđajućim čelikom. Na ovaj način projektovana konstrukcija je u optimumu raspona, sistema i količina materijala/koštanja.

Ada Ciganlija
ANIMACIJA

Konkursni tim:
COWI A/S, Kongens Lyngby, Danska.
DEL ING d.o.o., Beograd,
(ex Delfin Inženjering d.o.o.).
Autorski tim:
Aleksandar Bojović, dipl.ing.građ.
Prof. Dr. Šerif Dunica, dipl.ing.građ.
Prof. Dr. Miloš Lazović, dipl.ing.građ.
Dr. Bratislav Stipanić, dipl.ing.građ.
Milomir Lužajić, dipl.ing.arh.

REZULTAT KONKURSA
Žiri eliminisao rad zbog pravne manjkavosti u pakovanju rada, pa ga nije ni razmatrao.

Ada Ciganlija

Količine osnovnih materijala konstrukcije:    
čelik S355, S420: 9810 t  
kablovi kosih zatega: 1030 t  
beton kolovozne ploče C45/55: 10700 m3  
bušeni šipovi f 1500 mm: 5500 m  
beton pilona C45/55: 10400 m3  
čelik unutar pilona S355: 400 t  
nerđajući čelik obloge pilona: 870 t  
     
Procenjena cena mosta (decembar 2004.): 66,8 miliona EUR  
  ili oko 1800 EUR/m2 osnove mosta.