SerbianEnglishGermanRussian
Header

Vi ste ovde: Početna / Reference / Mostovi / Drumski most preko Dunava, Novi Sad

Drumski most preko Dunava, Novi Sad, 2008.
Most Talas

Raspisivač konkursa:
Javno preduzeće Zavod za izgradnju grada, Novi Sad.
Konkurs:
Međunarodni konkurs za idejno rešenje, idejni projekat, studiju opravdanosti i studije uticaja za izgradnju novog mosta preko Dunava u Novom Sadu. Novi Sad, septembar 2008.

OSNOVNI PODACI O MOSTU

Most se nalazi na lokaciji zahtevanoj Konkursom, na postojećim stubovima nekadašnjeg Železničkog mosta Franca Jozefa izgrađenog 1883, ispod Petrovaradinske tvrđave. Osnovne postavke rešenja su sledeće: 1) da most bude vizuelno različit od postojećih → odabrana je rešetka, 2) da most ima što manji podužni pad → mala visina kolovozne konstrukcije, 3) da kolovozna konstrukcija bude jevtina, otporna na zamor i atmosferska delovanja, jevitina za održavanje → spregnuta kolovozna konstrukcija, 4) da glavni noseći sistem bude blizak minimumu potrebnog čeličnog materijala. Na osnovu prethodnih razmatranja konstrukcije i arhitektonskih sagledavanja odabran je sistem spregnutih čelik-beton rešetki, pojaseva sa talasnim kretanjem kroz prostor, odakle i naziv rada – Dunavski talas.

Most Talas
ANIMACIJA

Konkursni tim:
Mostprojekt a.d., Beograd,
DEL ING d.o.o., Beograd,
(ex Delfin Inženjering d.o.o.).
Autorski tim:
Aleksandar Bojović, dipl.ing.građ.
Nenad Jakovljević, dipl.ing.građ.
Petar Bojović, M.Arch.

REZULTAT KONKURSA
Žiri eliminisao 4 od 6 prispelih radova zbog pravnih manjkavosti. Među pravno elimisanima je i ovaj konkursni tim.
Nagrada: Otkup.

Most Talas

Rasponi konstrukcije: 39+57+92+188+75+27 m = 478 m  
Širina mosta: 27 do 36 m  
     
Širina kolovoznih površina:    
drumski saobraćaj: 4 x (3,50+0,50) m  
razdelni pojas: 2,00 m  
pešačke staze: 2 x 3,50 m  
     
Količine materijala za mostovsku konstrukciju:    
čelik konstrukcije S355: 4510 t  
beton kolovozne ploče C30/37: 2250 m3  
armatura kolov. ploče, B500: 225 t  
     
Utrošci čelika:    
osnove mosta: 287 kg/m2  
osnove kolovoza: 341 kg/m2