SerbianEnglishGermanRussian
Header

Vi ste ovde: Početna / Reference / Trgovački i javni objekti / Kombinovana dečja ustanova, Beograd

Kombinovana dečja ustanova, Beograd, 2011-2012.
kdu6

kdu6

Investitor:
Agencija za investicije i stanovanje, Beograd
Generalni projektant:
DEL ING DOO, Beograd
Rukovodilac projekta:
Dimitrije Aleksić, dipl.ing.građ.
Arhitektura
Odgovorni projektant:
Radmilo Todorović, dia
Autori/Projektanti:
Petar Bojović, dia
Marko Petrović, dia
Miloš Paunović, dia
Konstrukcija
Odgovorni projektant:
Dimitrije Aleksić, dipl.ing.građ.
Projektanti:
Novak Novaković, dipl.ing.građ.
Boško Janjušević, dipl.ing.građ.
Instalacije/UNI-Projekt Z DOO:
Svetlana Vlajić Žakula, Danica Cvetković, Radomir Janjić, Dragiša Radojčić
Projektant pejzažne arhitkture:
Nadežda Pavlović
Projekat liftova:
SEMPER DOO, Beograd
Projekat protivpožarne zaštite:
MIDVEJ MGV DOO, Beograd
Građevinska fizika:
Aran Teodorčević

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU

Bruto razvijena površina objekta: 1886,12 m2
Kapacitet: 252 dece; 2 predškolske jedinice; 6 vrtićkih jedinica; 6 jaslica

Reagujući na formalnu i tipološku heterogenost objekata u neposrednom okruženju, odlučili smo se da obiman prostorni program vrtića organizujemo u okviru neutralnog i kompaktnog volumena. Svi sadržaji su orijentisani prema atrijumu, prema kome se u prizemlju sa jedne strane otvaraju multifunkcionalna sala za fizičku aktivnost i priredbe, a sa druge strane, hol glavnog ulaza i blok administracije.

Atrijum, kao okosnica arhitektonskog koncepta, takođe služi i kao spona između različitih nivoa unutrašnjeg i spopljašnjeg prostora. Severni zid kuhinje i vešernice koji povezuje atrijum sa igralištem, je sakriven brdašcetom od nasute zemlje, tako da deca iz matičnih jedinica sa sprata, mogu direktno da izađu napolje. Ovim smo želeli da postignemo neprekinutu vezu između spoljašnjih i unutrašnjih prostora za decu.

Ovo je takođe, prvi energetski održiv vrtić u Srbiji. Projakat je finansirala gradska Agencija za investicije i stanovanje sa namerom da izgradi objekat, koji bi trebalo da služi kao ugledni primer novih principa projektovanja prostora za javne službe u Srbiji.

kdu6