SerbianEnglishGermanRussian
Header

Vi ste ovde: Početna / Reference / Trgovački i javni objekti / Hotel "MARRIOTT COURTYARD", Beograd

Hotel "MARRIOTT COURTYARD", Beograd, 2012.
marriott

Investitor:
PFB Properties d.o.o., Beograd
Generalni projektant:
PFB Design d.o.o., Beograd
Projekat konstrukcije:
DEL ING DOO, Beograd
Idejni, Glavni i Izvođački projekti sanacije, rekonstrukcije i dogradnje konstrukcije

Odgovorni projektanti:
Dimitrije Aleksić, dipl.ing.građ.
Novak Novaković, dipl.ing.građ.
Projektant:
Boško Janjušević, dipl.ing.građ.

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU

Bruto razvijena površina objekta: 8052 m2

Postojeći objekat je projektovan i izveden kao poslovna zgrada za potrebe kompanije „Jugodrvo“. Konstrukcija je projektovana 1978. i 1979. godine. Betonska konstrukcija je izvedena 1980. godine sa privremenom dvospratnom čeličnom konstrukcijom koja je služila za privemeno pokrivanje i zaštitu izvedenog dela objekta. Postojeća čelična konstrukcija izvedena je 1985. godine. Objekat ima osam nadzemnih etaža i dve podzemne. Čeličnu konstrukciju čine 8 šestospratnih ramova u nizu, stabilizovanih sa jednim vertikalnim spregom. Podzemna konstrukcija i deo nadzemne je izveden u armiranom betonu. Čelična konstrukcija zgrade je dilatirana u potpunosti od betonske konstrukcije od prizemlja do vrha objekta.

Prema projektu arhitekture, promenom namene, odnosno dispozicije, predviđeno je da se delovi konstrukcije ruše i demontiraju. Promenom namene objekta došlo je do promene stalnog i korisnog opterećenja kako po veličini tako i po rasporedu.

Prema Glavnom projektu arhitekture postojeći objekat se dograđuje. Sanacija se predviđa tamo gde stabilnost i nosivost postojeće konstrukcije ne zadovoljavaju. Dodaju se dva stepenišna jezgra i dva liftovska jezgra koja spregnuta sa čeličnom konstrukcijom daju horizontalnu krutost objektu i prihvataju horizontalne sile od seizmike i vetra. Na mestima novih zidova predviđeno je ojačanje temeljne ploče povećenjem debljine. U proračunu se tretiani zaostali naponi u betonu i armaturi usled dugotrajnih opterećenja. Opterećenja su usvojena prema sprovedenoj analizi, propisima i normama. Proračun na seizmička dejstva urađen je prema Pravilniku o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima (Sl SFRJ br. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 i 52/90).