SerbianEnglishGermanRussian
Header

Vi ste ovde: Početna / O Nama / CV Aleksandar Bojović

Dipl. Ing. Aleksandar Bojović - Curriculum Vitae
LIČNI PODACI

Ime i prezime. Rođenje

Aleksandar Bojović, 1948-11-22, Beograd, SFR Jugoslavija.

Obrazovanje

Dipl. Ing. (petogodišnje studije)
Građevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Jezici

Srpski (maternji)
Nemački
Engleski
Ruski (bazno)

Članstvo u profesionalnim organizacijama

 • član Inženjerske komore Srbije (IKS);
 • član Skupštine IKS 2003-2007;
 • član Društva građevinskih konstruktora Srbije (DGKS);
 • član Predsedništva DGKS počev od 2010;
 • podpredsednik Predsedništva DGKS počev od 2010.

Član komisija za standarde Instituta za standardizaciju:

 • član komisije za čelične konstrukcije od 1983;
 • član komisije za delovanja na konstrukcije od 1993.

Publikacije


 • Autor stručne knjige:

           Bojović, Aleksandar:  Opterećenje vetrom građevinskih konstrukcija, Građevinska knjiga, Beograd, 1993.

 • Koautor jedne stručne knjige, 1986.
 • Autor jugoslovenskih (sada srpskih) standarda za proračun opterećenja vetrom građevinskih konstrukcija, SRPS U.C7.110:1991 do SRPS U.C7.113:1991.
 • Autor jugoslovenskog standarda za projektovanje i izgradnju  čeličnih konstrukcija za nošenje antena, SRPS U.H2.110:1991.
 • Tri prevoda stručne literature sa nemačkog, 1983,1995.
 • 35 članaka u domaćoj i stranoj stručnoj literaturi, 1983-2010.

Sadašnja pozicija

Tehnički direktor, DEL ING d.o.o, Beograd, (ex Delfin Inženjering d.o.o., Beograd).

Godine u struci

35 godina

Ključne kvalifikacije


 • Projektant čeličnih konstrukcija – mostova, sportskih i industrijskih hala, zgrada, telekomunikacijskih tornjeva, cevovoda, rezervoara, dimnjaka, izvedenih u Srbiji, ex Jugoslaviji, Rusiji, Libiji, Poljskoj, Nemačkoj.
 • Nadzori na građenju mostova i pregledi mostova.
 • Nadzori na sanacijama konstrukcija termoelektrana.
 • Nadzori na izgradnjama konstrukcija zgrada.
 • Saradnja i rad sa firmama iz Rusije, Nemačke, Danske, Francuske, Italije.

Profesionalno iskustvo
Tok


 • 2001-danas: DEL ING d.o.o., Beograd, (ex Delfin Inženjering d.o.o., Beograd), kao tehnički direktor i vodeći projektant.
 • 1998-2001:  Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, kao inženjer – istraživač.
 • 1993-1998:  Mašinoprojekt KOPING a.d., Beograd, kao direktor sektora za konstrukcije.
 • 1975-1993:  Mostprojekt a.d., Beograd, od pripravnika do vodećeg projektanta.

Reference
Najvažnije reference kao odgovorni projektant
MOSTOVI - PROJEKTI

 Godina projekta

 Objekat

 Investitor

 Firma projektant

 Godina izgradnje

 Kratak opis

2009.

Železničko-drumski most preko Dunava, Novi Sad

Delegacija Evropske komi-sije (za projekt)

Italferr,s.r.i, Rim
Delfin Inženjering

2011-2013.

Čelični lučni most. 1. faza eksploatacije: 1 kolosek+2 drumske trake, 2. faza: 2 koloseka+1 kolosek za laki voz. Ukupna dužina / širina = 474,0/31,6 m. Rasponi lukova 177 i 219 m.

2007.

Sanacija
Drumskog mosta Gazela preko Save, Beograd

Putevi Srbije
Beograd

Mostprojekt a.d.
Delfin Inženjering

2010-2012.

Ramovska čelična konstrukcija. Drumski most sa 6 saobraćajnih traka, izgrađen 1970. Ukupna dužina / širina = 552,0/28,4 m. Glavni raspon = 250 m .

2006.

Drumski most preko Save, Sremska Rača

Putevi Srbije
Beograd

CIP d.o.o., Beograd
Delfin Inženjering

2007-2010.

Čelična kontinualna greda. Drumski most sa 2 saobraćajne trake. Ukupna dužina / širina = 400,0/11,0 m. max L = 150 m .

2002 –
2004.

Drumski most preko Dunava – Most slobode, Novi Sad  1)

Evropska agencija za rekonstrukciju

DSD Stahlbau, Saarlouis,Germany
Delfin Inženjering

2002-2005.

Most sa kosim kablovima + Dva prilazna mosta kao spregnute proste grede.
Most preko reke: L/B = 591,0/27,4 m. max L = 351 m .
prilazni mostovi: 2 x 60,0 m .

2001.

Pešački most preko Kanala Budovar, Stari Banovci

Opština Stari Banovci

Delfin Inženjering

2001-2002.

Čelična rešetkasta konstrukcija.
Raspon/Širina = 30,0 / 3,00 m .

1998 –
1999.

Drumski most preko Visle,
Plock, Poljska
2)

Grad Plock

Budoplan Ltd.
Plock, Poljska

2002-2005.

Most sa kosim kablovima + Prilazni spregnuti most.
Most preko reke: L/B = 615,0/27,5 m. max L = 375 m .
Prilazni most: 10 x 58,5 m.
Priznanje Društva građevinskih konstruktora Srbije za 2006-2007.

1997.

Pešački most preko Ulice kralja Milutina, Beograd

Narodna banka Srbije

Montena d.o.o., Beograd

1997.

Privremeni most. Čelična rešetkasta konstrukcija.
Glavni raspon/Visina/Širina 12,60 / 5,50 / 2,00 m.
2002. premešten na novu lokaciju u Beogradu.

1978.

Drumski most preko Karadjordjeve ulice,  Beograd   3)

Grad Beograd

Direkcija za izgradnju mostova, Beograd

1978.

Čelična konstrukcija, prosta greda.
Raspon/Širina = 48,0 / 12,00 m .

Primedbe:
1) Novi Most slobode istog je izgleda kao stari, srušen 1999. u vazdušnim napadima NATO-a. Autor, kao i prvobitnog mosta: Prof. Nikola Hajdin.
2) Autori: Prof. Nikola Hajdin, Bratislav Stipanić. Projektanti: Aleksandar Bojović, Prof. Šerif Dunica, Prof. Milos Lazović.
3) Aleksandar Bojović – projektant. Odgovorni projektant: Danilo Dragojević, dipl.ing.građ.

MOSTOVI - NADZORI, PREGLEDI, TENDERI

 Godina

 Objekat

 

 Firma izvršilac

 Opis

2005.

Drumski most preko Dunava kod Beške.

 

VINCI, Francuska.
Podizvođač:
Delfin Inženjering d.o.o.,Beograd

Konkursni projekat.
Konkursni projekt mosta preko reke, varijanta mosta preko reke kao spregnute konstrukcije.

2001.

Drumski most preko Dunava – Most slobode, Novi Sad

 

COWI, Danska.

Tenderski dokumenti. Rad u grupi ”Prof Nikola Hajdin&Associates”.
Stručno-tehnički deo tendera za izgradnju mosta.

1991-1992.

Drumski most preko Save, Ostružnica

 

Mostprojekt a.d., Beograd

Nadzor nad izradom i montažom čelične mostovske konstrukcije i izgradnjom betonskih konstrukcija fundamenata I stubova.
Čelični most kao kontinualna greda. drumski most sa dve saobraćajne trake. Ukupna dužina / Širina = 880,0/11,0 m. max L = 199 m.

1991-1987.

Drumski most preko Save u produžetku Brankove ulice, Beograd

 

Mostprojekt a.d., Beograd

Pregled mostovskih konstrukcija i izveštaj o pregledu.
Konstrukcija mosta – kontinualna greda. Drumski most sa 2 saobraćajne trake.
Ukupna dužina / širina = 420,0/12,0 m. max L = 261 m.

1991-1987.

Drumski most preko Save – Most Gazela, Beograd

 

Mostprojekt a.d., Beograd

Pregled konstrukcije i Izveštaj o pregledu.
Čelična ramovska konstrukcija. Ukupna dužina / širina = 552,0/28,4 m. max L = 250m .

1991-1987.

Drumsko-železnički most preko Dunava, Beograd

 

Mostprojekt a.d., Beograd

Pregled mostovskih konstrukcija i izveštaj o pregledu.
Drumsko-železnički čelični most sistema kontinualne rešetke sa dva železnička koloseka i dve bočne konzolno postavljene drumske trake. Rasponi  5 x 180 m .

1976-1978.

Železnički most preko Save, Beograd

 

Mostprojekt a.d., Beograd

Nadzor nad izradom i montažom čelične mostovske konstrukcije.
Most sa kosim kablovima, prvi u svetu sa dva koloseka, greda sa rasponom od 254 m i dva  pilona visine 70 m.

1976-1978.

Drumski most preko Save u produžetku Brankove ulice, Beograd

 

Mostprojekt a.d., Beograd

Nadzor nad izradom i montažom čelične mostovske konstrukcije.
Road bridge as a continuous beam, spans 81+261+81 m.

1978.

Drumski most preko Karađorđeve ulice, Beograd

 

Mostprojekt a.d., Beograd

Nadzor nad izradom i montažom čelične mostovske konstrukcije.
Čelična konstrukcija sistema proste grede. Raspon/Širina = 48,0 / 12,00 m .

MOSTOVI - MEĐUNARODNI KONKURSI

 Godina

 Objekat

 Opis

2008.

Drumski most preko Dunava, Novi Sad.

Otkup.
Most sistema spregnutih rešetkastih konstr. na postojećim stubovima. max L = 188 m.
Autori i projektanti: Aleksandar Bojović, Nenad Jakovljević, Petar Bojović.

2001.

 Drumski most preko Tise, Segedin, Mađarska

Najbolje ocenjeni rad.
Most sa kosim kablovima. Spregnuta greda + Jedan betonski pilon. max L = 216 m.
Autori i projektanti: Serif Dunica, Aleksandar Bojović, Milos Lazovic, Bratislav Stipanic.

1999.

 Drumski most preko Bokokotorskog zaliva,
Crna Gora

3. nagrada.
Most sa kosim kablovima. Čelična greda + Dva betonska pilona. max L = 450 m.
Autori: Nikola Hajdin, Bratislav Stipanić.
Projektanti: Šerif Dunica, Aleksandar Bojović, Milos Lazović.

1997.

 Drumski most preko Visle, Plock, Poljska

1. nagrada.
Most sa kosim kablovima. Steel girder + Two steel pylons. Main span = 375 m.
Autori: Nikola Hajdin, Bratislav Stipanić.
Projektanti: Šerif Dunica, Aleksandar Bojović, Milos Lazović.

STADIONI, SPORTSKE HALE, HANGARI

 Godina projekta

 Objekat

 Investitor

 Firma projektant

Godina izgradnje

Kratak opis

2006-2007.

 Fudbalski stadion Arena Himki, Rusija

AOO Specstroy 2, Moskva, Rusija

OOO Maritimo Group
Moskva, Rusija

2006-2008.

Čelična krovna konstrukcija sa krutim zategama.
Površina = 10000 m2, Konzola = 48 m .
Stadion za 20000 gledalaca.

2005.

Belexpo izložbena hala, Beograd

"Belexpocentar", Beograd

Delfin Inženjering d.o.o.
Beograd

2006.

Čelična krovna konstrukcija.
Površina = 4000 m2, Raspon = 37 m .

2001.

 Hala za hokej, Uhta, Rusija

Grad Uhta, Rusija

PSP-Farman Corp.
Moskva, Rusija

U izgradnji

Čelična krovna konstrukcija sa krutim zategama.
Površina = 8000 m2, Rasponi = 89x54 m .

2001.

 Hala za hokej, Čehov, Rusija

AOO Guks, Padoljsk, Rusija

PSP-Farman Corp.
Moskva, Rusija

2001-2003.

Čelična krovna konstrukcija.
Površina = 6500 m2, Rasponi = 45 m .

2000.

 Hala za hokej, Padoljsk, Rusija

AOO Ledoviy Dvorec Vityaz, Podoljsk, Rusija

PSP-Farman Corp.
Moskva, Rusija

2000-2001.

Čelična krovna konstrukcija.
Površina = 5500 m2, Rasponi = 62,5x40 m .

1992.

Objekat za sport i rekreaciju, Ribinsk, Rusija.

Grad Ribinsk.

Projektni biro, Užice.

1993-1994.

Površina osnove oko 5000 m2.
Čelična noseća konstrukcija, puna i rešetkasta iznad razuđene osnove.

1983.

 Hangar za remont aviona, Sebha, Libija

Država Libija.

Mostprojekt a.d.,
Beograd

1983-1984.

Čelična konstrukcija.
Površina = 12000 m2, Rasponi = 82,5x60 m

1980.

Proširenje pokrivanja tribina Omladinskog stadiona (OFK Beograda), Beograd

OFK Beograd, Beograd.

Mostprojekt a.d.,
Beograd

1980.

Čelična krovna konstrukcija punog ramovskog sistema.

OSTALE KONSTRUKCIJE - KRATAK IZBOR

Godina projekta

 Objekat

 Investitor

 Firma projektant

Godina izgradnje

 Kratak opis

2005, 2009.

 Toranj na Avali

Republika Srbija, Ministarstvo za kapitalne investicije.

CIP d.o.o., Beograd
Delfin Inženjering d.o.o.

2007-2009.

Novi toranj prema originalnoj arhitekturi 1960.
Proračun opterećenja vetrom za toranj u celini i projekt čeličnog dela konstrukcije tornja. H = 205 m.
Priznanje Društva građevinskih konstruktora Srbije 2010. za najbolje ostvarenje 2008-2009.

2001-2002.

Trgovinski centar Marktkauf, Koteljniki, Moskovska oblast, Rusija.

OOO Avtotorgservis, Moskva.

PSP-Farman Corp. Moskva, Rusija
Delfin Inženjering

2002-2003.

Trgovinski centar. Površina: 28000 m2.
Količina čelične konstrukcije:  1220 t.

2001.

Industrija topljenog sira Hochland, Moskva, Rusija

Hochland-Russland GmbH, Raos, Moskovska oblast,Rusija

PSP-Farman Corp. Moskva, Rusija.
Delfin Inženjering

2001-2002.

Kompleks od 9 objekata, ukupne površine 16000 m2. Količina čelične konstrukcije:  680 t.

1997,
2002.

Industrija voćnih jogurta Ehrmann, Moskva, Rusija.

OOO Ehrmann, Ramenski rejon, Moskovska oblast,Rusija.

PSP-Farman Corp. Moskva, Rusija.
Delfin Inženjering

1998,
2002.

Kompleks od 7 objekata, ukupne površine 19000 m2.

1998.

Plivajuće membrane u tri rezervoara za skladištenje naftnih derivata Skladišta naftnih derivata, Užička Požega.

Naftna industrija Srbije.

Mašinoprojekt KOPRING d.o.o., Beograd.

1998.

Čelične plivajuće konstrukcije kružne osnove i prečnika 16,5 m i 25,5 m.
Uništene 1999, tokom NATO-agresije.

1994.

Poslovna zgrada DCVD, Jekaterinburg, Rusija.

Kompanija DCVD.

Mašinoprojekt KOPRING d.o.o., Beograd.

1994-1995.

Površina osnove oko 5000 m2.
Čelično-betonska noseća konstrukcija.

1989.

 Toplovod ispod mosta Gazela, Beograd.

Beogradske elektrane, Beograd.

Mosprojekt, Beograd.

1989-1992.

Sistem cevovoda 2 x f 610mm, 70/130°C, dužina 1100m, ovešen o rešetkastu konstrukciju. Oslonačka rešetkasta konstrukcija ovešena o mostovske konstrukcije preko reke i o  prilazne betonske mostove. Složeni odnosi  cevovoda, oslonačkih konstrukcija iI mostovskih konstrukcija.

1989.

Glavni krst Hrama Svetog Save, Beograd.

Srpska pravoslavna crkva.

Modul, Beograd.

1989.

Konstrukcija od nerđajućeg Cr-Ni čelika, sandučastog preseka. Visina / Širina  11,0 / 5,5 m. Posebna analiza delovanja vetra, radioničke izrade i  montaže.

1988.

Televizijski toranj na Mokroj Gori.

Radio televizija Srbije.

Mosprojekt, Beograd.

1988-1989.

Čelični komunikacioni toranj sa radio i televizijskim antenama. H = 132 m. Srušen u ratu 1999.

1986.

Hale opremnih zanata Brodogradilišta Tito, Beograd

Brodogradilište „Tito“, Beograd

Mosprojekt, Beograd.

1986-1987.

Kompleks od 5 objekata, ukupne površine 15000 m2.

1984.

Proizvodna hala hemijske industrije, Libija

Država Libija.

Mosprojekt, Beograd.

1984-1985.

Površina osnove oko 3000 m2. Čelična noseća konstrukcija.

1984.

Krov Katoličke crkve, Vrnavokolo, Kosovo.

Katolička crkva, Vrnavokolo

Arhitektura i urbanizam, Beograd

1984.

Površina osnove oko 400 m2. Čelična prostorna noseća konstrukcija od samo dva tipizirana elementa, u sistemu prostornog, rešetkastog roštilja.

1984.

Hala za remont lokomotiva u REIK Kolubara, Vreoci

REIK Kolubara

Mosprojekt, Beograd.

1985.

Površina osnove oko 5000 m2.  Čelična noseća konstrukcija trobrodne hale sa rešetkastim vezačima i mosnim kranovima nosivosti 50 t.

1982.

Proizvodna hala Fabrike aviona Soko, Mostar

Fabrika Soko, Mostar.

Projektant, Mostar.

1983.

Površina osnove oko 4000 m2. Čelična noseća konstrukcija četvorobrodne hale sa kranovima od 10 t nosivosti.

1981.

Proizvodna hala Fabrike voćnih sokova Ereniku, Đakovica, Kosovo.

Fabrika Ereniku, Đakovica.

Mosprojekt, Beograd.

1982.

Površina osnove oko 5000 m2. Čelična noseća konstrukcija sistema dvobrodnog rama,   limena sendvič-fasada.